Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Βυζάντιο και Δύση

  • Κωδικός: ΑΡ2851
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό

Περίληψη

Η εξέλιξη του Βυζαντίου, αλλά και η ίδια η επιβίωσή του σε κομβικές στιγμές της ιστορίας του, καθορίστηκαν από τον προσδιορισμό του σε σχέση με το δυτικό τμήμα της (τέως ενιαίας) Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τα κράτη της Δύσης διένυαν κατά καιρούς περιόδους ηρεμίας και συνεργασίας αλλά και φάσεις εντάσεων και ρήξεων, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και τον πολιτισμό και των δύο κόσμων. Σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι η εξέταση κομβικών ζητημάτων στις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται σε ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού και της τέχνης τους, εστιάζοντας στα εξής: (α) Εγγύτητα ή αποξένωση; Η περίπτωση μιας βυζαντινής πριγκίπισσας στην αυλή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, (β) Με τον τρόπο των Βυζαντινών: το Βυζάντιο στην Ιταλία του 11ου και 12ου αιώνα, (γ) Ο πολιτισμός των Σταυροφοριών: η Δύση στο Βυζάντιο και το Βυζάντιο στη Δύση τον 13ο αιώνα, (δ) Πολιτισμικές οσμώσεις στη δύση του Βυζαντίου: η νέα πραγματικότητα που καθόρισε, εν πολλοίς, την ταυτότητα της Ευρώπης.

Συγγράμματα

  • Πανσελήνου Ν. (2000): Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα: Καστανιώτης (8)
  • Rodley, l. (2011): Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας