Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Παλαιολόγειες εικόνες

  • Κωδικός: ΑΡ2831
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό

Περίληψη

Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο σηματοδοτεί την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη σειρά των μαθημάτων θα εξεταστούν ζητήματα τέχνης που αφορούν τον κόσμο των εικόνων. Θα μελετηθεί η εικονογραφία και η τεχνοτροπία των εικόνων, τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής καθώς και το πώς η ζωγραφική των εικόνων επηρεάζεται από τις ιστορικές, θρησκευτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

Συγγράμματα

  • Τσιγαρίδας Ε., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα Κ. (2006): Βυζαντινές εικόνες και επενδύσεις, Αθήνα: Σταμούλης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας