Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεοελληνική Ζωγραφική του 19ου και 20ου αι.

  • Κωδικός: ΑΡ2781
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η σειρά των μαθημάτων θα μελετήσει ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη δημιουργίας μιας «εθνικής» τέχνης μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους έως τα τέλη του 20ού αιώνα, από τις προσωπογραφίες των ηρώων του Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως τη λόγια ζωγραφική των καλλιτεχνών της Σχολής του Μονάχου και των επιγόνων τους και από την αναζήτηση της φύσης της ελληνικότητας στον Μεσοπόλεμο ως την ενσωμάτωση στα καλλιτεχνικά ρεύματα της παγκοσμιοποίησης. Φιλοδοξία των μαθημάτων είναι η εμβάθυνση στο έργο σημαντικών ζωγράφων, το έργο των οποίων άσκησε επίδραση στις επόμενες γενιές, και στον αντίκτυπο που είχαν τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα στο θεματολόγιο και τις τεχνικές που υιοθέτησαν οι Έλληνες καλλιτέχνες. Επίσης, θα εξεταστούν ο ρόλος της εκπαίδευσης των ζωγράφων στις ακαδημίες του εξωτερικού αλλά και στο Σχολείο των Τεχνών, την σημερινή ΑΣΚΤ, καθώς και ο ρόλος των χώρων και των μουσείων της τέχνης στη μελέτη και ανάδειξη της νεοελληνικής ζωγραφικής πριν και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συγγράμματα

  • Παπανικολάου, Μ. (2006): Η ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα. Ζωγραφική – Γλυπτική, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Κωτίδης, Α. (1993): Μοντερνισμός και παράδοση στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη: University Studio Pres
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας