Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Βυζαντινά Ψηφιδωτά, 11ος -14ος αι.

  • Κωδικός: ΑΡ2771
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εμβάθυνση στην τεχνική και την τέχνη του ψηφιδωτού κατά τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο και αφετέρου η μελέτη κορυφαίων ψηφιδωτών συνόλων στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και στην περιφέρεια του κράτους (Βοιωτία, Χίος, Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη) μετά την οριστική διαμόρφωση του τυπικού εικονογραφικού προγράμματος των εκκλησιών. Θα εξεταστούν επιπλέον ειδικά ζητήματα, όπως: (α) η εικονογραφία και η τεχνοτροπία των ψηφιδωτών παραστάσεων και η σχέση τους με τη λειτουργικότητα των μνημείων που διακοσμούσαν και την προσωπικότητα των χορηγών τους, (β) η ακτινοβολία του βυζαντινού ψηφιδωτού τόσο στη Δύση (Σικελία, Βενετία) όσο και στη Ρωσία, (γ) η όσμωση και οι πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης στα ψηφιδωτά των Αγίων Τόπων πριν και μετά την Δ’ Σταυροφορία. Έτσι, το ψηφιδωτό, μια από τις πιο χαρακτηριστικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις του Βυζαντίου, θα αναδειχθεί ως φορέας συμβολισμών και ιδεολογιών που αντανακλά τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής της φιλοτέχνησής του.

Συγγράμματα

  • Χατζηδάκη Ν. (2003): Όσιος Λουκάς. Βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα., Αθήνα: Μέλισσα
  • Πανσελήνου Ν. (2000): Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα: Καστανιώτης (8)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας