Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές

  • Κωδικός: ΑΡ2681
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Το corpus των αρχαίων ελληνικών επιγραφών περιλαμβάνει δεκάδες κείμενα που αφορούν οικοδομικές εργασίες, από την ίδρυση ολόκληρων πόλεων έως την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων. Οι περισσότερες και σημαντικότερες σχετικές επιγραφές προέρχονται από μεγάλα ιερά της αρχαιότητας (Ακρόπολη Αθηνών, ιερά του Απόλλωνα στους Δελφούς και στη Δήλο, Ασκληπιείο της Επιδαύρου, Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα κ.α.) και  ρίχνουν άπλετο φως στις διαδικασίες κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας των μνημείων. Πολλά από τα κτίρια που αναφέρονται στις επιγραφές αυτές έχουν ανασκαφεί και κατά συνέπεια μας παρέχουν τη δυνατότητα αντιπαραβολής της πληροφορίας του κειμένου με τα σωζόμενα κατάλοιπα. Αυτή την άσκηση θα κληθούν να κάνουν οι συμμετέχοντες του μαθήματος, δουλεύοντας κατ' ιδίαν αλλά και σε μικρές ομάδες, για μια σειρά κτιρίων και οικοδομικών έργων (Ερέχθειο στην Ακρόπολη των Αθηνών, γυμνάσιο των Δελφών, Θόλος της Επιδαύρου, ναός του Βασιλείου Διός στη Λιβαδειά, ναός του Απόλλωνα στα Δίδυμα της Μιλήτου, Τελεστήριο της Ελευσίνας κ.α.) αλλά και άλλων έργων, όπως είναι τα Μακρά Τείχη των Αθηνών, η σκευοθήκη του Φίλωνα στον Πειραιά κ.α. Το σεμινάριο, που γίνεται σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Επιγραφικό Μουσείο στην Αθήνα όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να «μυηθούν» στην επιγραφική από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου.

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με μία ή δύο προφορικές παρουσιάσεις (50%) και στη γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου (50%).

Συγγράμματα

  • Woodhead A.G. (2009): Η μελέτη των ελληνικών επιγραφών, Αθήνα: Καρδαμίτσα
  • Hellmann M.-C. (2003): Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, Δαίδαλος (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας