Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων

  • Κωδικός: ΑΡ2661
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος της Εποχής του Χαλκού έως και την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο (1100-600 π.Χ., περίπου). Θα εστιάσουμε σε τρεις άξονες: (α) τους οικισμούς και την πολιτική-κοινωνική οργάνωση της κοινωνίας, (2) τις νεκροπόλεις και τα ταφικά έθιμα και (3) τα ιερά και τις λατρείες. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση σε μια σειρά από φαινόμενα που συνδέονται με τη γένεση της πόλεως, όπως την επανεμφάνιση των εικόνων στην τέχνη, τη γέννηση του αλφαβήτου, το εμπόριο και τον αποικισμό, την εμφάνιση των κτιρίων ή χώρων με "δημόσιο" χαρακτήρα, την εδραίωση των μεγάλων ιερών και την εμφάνιση των μνημειακών ναών, τη λατρεία των ηρώων κ.ά.

Συγγράμματα

  • Coldstream J. N. (1997): Γεωμετρική Ελλάδα, Αθήνα: Καρδαμίτσας
  • Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ε. (1997): Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων, Αθήνα: Καρδαμίτσας
  • Dickinson, O. (2018): Το Αιγαίο από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας