Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΑΡ2651
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Επισκόπηση του υλικού πολιτισμού και της τέχνης των Ρωμαίων, από τον 2ο αι. π.Χ. έως τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. με έμφαση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, την πλαστική, τις τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά, την κεραμεική και την μικροτεχνία. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούν και τις ενότητες των μαθημάτων, που θα συμπληρώνονται από μία σύνθεση των κυρίαρχων τάσεων και χαρακτηριστικών ανά περίοδο και δραστηριότητα (θρησκεία, δημόσια διοίκηση, κατοίκηση, εμπόριο, ψυχαγωγία, κλπ). Στο β' μέρος του μαθήματος θα εξετάσουμε την Πομπηία - την καλύτερα σωζόμενη ρωμαϊκή πόλη της Ιταλικής χερσονήσου.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση μια προφορική παρουσίαση (20%) και την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (80%).

Συγγράμματα

  • Ramage H.N., Ramage A. (2018): Ρωμαϊκή τέχνη. Από τον Ρωμύλο έως τον Κωνσταντίνο, Θεσσαλονίκη: University Studio Press (2)
  • von Hesberg, H. (2009): Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας