Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου

  • Κωδικός: ΑΡ2591
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει  τα αναθηματικά και επιτύμβια ανάγλυφα, την παραγωγή, την εικονογραφία, και την  λειτουργία τους.  Τα συναντάμε στον ελληνικό κόσμο από την αρχαϊκή περίοδο.  H νομοθεσία κατά της χρήσης  πολυτελών επιτύμβιων αναγλύφων που επιβλήθηκε στην Αθήνα στο τέλος του 6ου αι. π.Χ. από την Κλεισθένειο δημοκρατία,  οδήγησε  στην εξαφάνιση και των αττικών αναθηματικών αναγλύφων των αρχαϊκών χρόνων. Μετά από το τέλος των εργασιών στον Παρθενώνα και ιδίως κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, ξαναρχίζει ωστόσο  η παραγωγή και των δύο αυτών κατηγοριών ανάγλυφων αθηναϊκών μνημείων. Παράλληλα, εμφανίζεται και μια νέα κατηγορία αναγλύφων, τα ψηφισματικά ανάγλυφα, τα οποία οφείλουν την ύπαρξή τους στους θεσμούς της δημοκρατικής πόλης. Οι δύο πρώτες κατηγορίες αναγλύφων, τα επιτύμβια και τα αναθηματικά ανάγλυφα, σταματούν στην Αττική  κατά κανόνα επίσης στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. με την απαγορευτική νομοθεσία του Δημητρίου Φαληρέα. Συνεχίζονται όμως να παράγονται σε άλλες ελληνικές περιοχές, όπως συνέβη και αμέσως μετά το τέλος της αρχαϊκής περιόδου.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας