Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα βυζαντινής τεχνολογίας

  • Κωδικός: ΑΡ2541
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Πρόκειται για μάθημα συνδιδασκαλίας που σκοπό έχει να αναδείξει την τεχνολογία του Βυζαντίου και να ερευνήσει θέματα καθημερινής ζωής στη μεσαιωνική περίοδο. Τα θέματα στα οποία θα εστιαστεί το ενδιαφέρον είναι (α) τα υλικά και οι τρόποι δομής στην οικοδομική κτιρίων, κάστρων και εκκλησιών, (β) η τεχνολογία του γυαλιού και η κατασκευή τεχνέργων από γυαλί, (γ) τα μέσα και τα είδη του τεχνητού φωτισμού, (δ) η τεχνολογία και η τεχνική της κατασκευής φορητών εικόνων. Η γνώση της τεχνολογίας κατασκευής τεχνέργων από πηλό, γυαλί και μέταλλο, καθώς και των εικόνων για την ιδιωτική και τη δημόσια λατρεία, θα επιτρέψει την εμβάθυνση στη γνώση, την καλύτερη τεκμηρίωση και μελέτη των ανασκαφικών ευρημάτων και την εκτίμηση της τεχνολογίας των διακοσμητικών τεχνών στο Βυζάντιο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας