Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Εικονογραφία του Θανάτου στην Αρχαία Ελλάδα

  • Κωδικός: ΑΡ2461
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται η ταφική εικονογραφία που απαντά σε αγγεία και ταφικούς πίνακες από την ύστερη γεωμετρική περίοδο ως τον 4ο αι. π.Χ. Το μάθημα επικεντρώνει στην Aττική, και συνδυάζει τη μελέτη της εικονογραφίας με τη μελέτη των ταφικών εθίμων και αντιλήψεων, την μυθολογία του θανάτου (Χάρων, Θάνατος, Ύπνος, Άδης), και την δομή των νεκροταφείων της Αττικής, ιδιαίτερα κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας