Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική

  • Κωδικός: ΑΡ2441
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Η σειρά των μαθημάτων φιλοδοξεί να προσφέρει μια επισκόπηση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του Ελλαδικού χώρου μετά την Άλωση (1453 - περ. 1850). Η μελέτη συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων θα προσφέρει ευκαιρίες για εμβάθυνση στην τυπολογία, την οικοδομική τεχνική και τη μορφολογία των ναών που κτίζονται από μετακινούμενα συνεργεία οικοδόμων (ισνάφια), που αναπλάθουν την οικοδομική παράδοση του Βυζαντίου και δημιουργούν συχνά νέους τύπους και νέες μορφές. Η ανανέωση της βασιλικής, η επίδραση της ναοδομίας του Αγίου Όρους, η μελέτη της αρχιτεκτονικής μέσα στα ιστορικά συμφραζόμενα μιας συγκεκριμένης περιοχής, είναι ορισμένα από τα θέματα όπου θα εστιαστεί η προσοχή μας. Η διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε ναούς του Πηλίου και η τελική γραπτή εργασία θα εμπεδώσουν τη μελέτη και τις συζητήσεις μας στην αίθουσα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας