Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Βυζαντινή Γλυπτική

  • Κωδικός: ΑΡ2411
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Βαραλής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η σειρά των μαθημάτων θα εξετάσει όψεις της αρχιτεκτονικής γλυπτικής του Βυζαντίου από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι την εποχή των Παλαιολόγων. Η μελέτη δημοσιευμένων άρθρων θα προσφέρει ευκαιρίες για εμβάθυνση στα είδη των αρχιτεκτονικών μελών και του διακόσμου τους στη Βυζαντινή περίοδο. Οι τύποι του κιονόκρανου και του θωρακίου, το φράγμα του πρεσβυτερίου, η μετάβαση από το φράγμα στο τέμπλο, ο συμβολισμός του διακόσμου και οι τεχνικές κατεργασίας του μαρμάρου είναι ορισμένα από τα θέματα που θα εξεταστούν. Η άσκηση καταγραφής βυζαντινών γλυπτών σε αρχαιολογικό χώρο της περιοχής του Βόλου και η τελική γραπτή εργασία θα συμβάλουν στον τελικό βαθμό.

Συγγράμματα

  • Παζαράς Θ. (2001): Τα βυζαντινά γλυπτά του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας