Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΑΡ2341
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες, τις μεθόδους και την περιοδοποίηση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις μεθόδους προσέγγισης των προϊστορικών κοινωνιών και το θεωρητικό πλαίσιο της προϊστορικής αρχαιολογίας. Το μάθημα εξετάζει τους βασικούς πολιτιστικούς σταθμούς, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου, μέχρι και την εμφάνιση της γραφής και τον πρώιμων κρατών. Θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα: ορισμός της Προϊστορίας. Επισκόπηση των μεθόδων της προϊστορικής αρχαιολογίας. Σύγχρονες τάσεις της προϊστορικής αρχαιολογίας. Μέθοδοι χρονολόγησης. Ο προϊστορικός άνθρωπος και το περιβάλλον του. Η διαδικασία της ανθρωπογένεσης και η αρχαιότερη παλαιολιθική. Οι κοινωνίες των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών της μέσης και ανώτερης παλαιολιθικής. Οι μεταβατικές κοινωνίες των αρχών του Ολοκαίνου. Εμφάνιση και εξέλιξη των παραγωγικών κοινωνιών των γεωργών και κτηνοτρόφων της Νεολιθικής εποχής. Τα πρώιμα κράτη της Μεσοποταμίας και της Ανατολικής Μεσογείου. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στους πολιτισμούς και τις κοινωνίες της προϊστορικής εποχής, και σε θέματα που αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βάθος στα ειδικότερα μαθήματα και σεμινάρια προϊστορικής αρχαιολογίας του προγράμματος σπουδών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας