Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

“Γράφειν”: Επιγραφές και χαράγματα σε διακοσμημένα αγγεία

  • Κωδικός: ΑΡ2301
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται οι ελληνικές επιγραφές και τα χαράγματα που απαντούν σε αγγεία από την ύστερη γεωμετρική ως τα τέλη της κλασικής περιόδου. Αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες επιγραφών που τοποθετούνται πάνω στα αγγεία είτε από τους χρήστες (κτητορικές, αναθηματικές, αλφαβητάρια, έπαινοι, σκόλια) είτε από τους ίδιους τους τεχνίτες (υπογραφές, εμπορικά χαράγματα, τιμές, λεζάντες, «συνομιλίες») και εξετάζονται διεξοδικά μέσα στο χρονολογικό, τοπικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας