Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.)

  • Κωδικός: ΑΡ2281
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται μια εισαγωγικού χαρακτήρα επισκόπηση των κυριότερων διακοσμημένων κεραμικών ρυθμών του ελλαδικού κόσμου (σε Ελλάδα, Σικελία, Ιταλία, Μικρά Ασία και στις αποικίες στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βόρεια Αφρική και στη Δυτική Μεσόγειο). Δίδεται έμφαση στα σχήματα των αγγείων και τις χρήσεις τους, στις τεχνικές διακόσμησης, στην ερμηνεία της εικονογραφίας και στην διάδοση των αγγείων στο μεσογειακό χώρο.

Συγγράμματα

  • Στεφανάκης Μανόλης (2012): Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία - Α' μέρος Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης 11ος-4ος αι. πΧ, Αθήνα: Ιάμβλιχος
  • Cook R. M. (1994): Ελληνική αγγειογραφία, Καρδαμίτσας (3)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας