Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία

  • Κωδικός: ΑΡ2161
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να διαγράψει την ιστορία και την εξέλιξη των σημαντικών ιερών της αρχαίας Ελλάδας. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία των ανασκαφών, τους μύθους, τη γένεση των ιερών και τα μνημεία. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της μνημειακής τοπογραφίας των πανελληνίων ιερών της Ολυμπίας, των Δελφών και της Δήλου, και άλλων σημαντικών ιερών, και ορισμένων κατηγοριών αφιερωμάτων που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Το σεμινάριο απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και οι εργασίες είναι υποχρεωτικές. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή στους Δελφούς και την Ολυμπία.

Συγγράμματα

  • Βαλαβάνης Π. (2017): Ιερά και αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Καπόν
  • Gruben G. (2015): Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας