Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο κόσμος των εικόνων Ι

  • Κωδικός: ΑΡ1981
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρακολουθήσει τη θέση που παίρνουν οι εικόνες στη ζωή της Εκκλησίας με το τέλος της Εικονομαχίας (843 μ.Χ.), το οποίο και σηματοδοτεί τον οριστικό θρίαμβό τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εικόνες της μεσοβυζαντινής περιόδου (843-1204 μ.Χ.), στην αποστολή και στις χρήσεις τους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Θα μελετηθεί η εικονογραφία, η τέχνη και η τεχνοτροπία τους καθώς και το πώς αυτή επηρεάζεται από τις ιστορικές, θρησκευτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Θα εστιάσει στις εικόνες της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, οι οποίες αποτελούν το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα βυζαντινών εικόνων που έχει σωθεί μέχρι τις μέρες μας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας