Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική, Ιδεολογία και Κοινωνία στην Εποχή του Χαλκού

  • Κωδικός: ΑΡ1941
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό, το οποίο απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, αποσκοπεί σε μία εις βάθος μελέτη της αρχιτεκτονικής πραγματικότητας, αλλά και της κοινωνικοπολιτικής πρόθεσης και ιδεολογίας η οποία στηρίζει την αρχιτεκτονική πραγματικότητα στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού, με έμφαση στην ανακτορική αρχιτεκτονική του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, και πιο συγκεκριμένα της Μινωϊκής Κρήτης και της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση όχι μόνο των καθαρά αρχιτεκτονικών παραμέτρων (υλικά δομής, σχεδίαση, εσωτερική διαρρύθμιση χώρου, διακόσμηση), αλλά και στην διερεύνηση ευρύτερων πτυχών του θέματος, όπως η προέλευση επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, η σύνταξη και η χρήση του δομημένου χώρου στην ανακτορική αρχιτεκτονική του Αιγαίου, και τέλος οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και κυρίως οι ιδεολογικές παράμετροι της αρχιτεκτονικής.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας