Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Από την Κρήτη στη Βενετία

  • Κωδικός: ΑΡ1901
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Η βενετοκρατούμενη Κρήτη κατά τον 16ο αιώνα ζει στην ατμόσφαιρα της Αναγέννησης. Σπουδαίοι κρητικοί ζωγράφοι, όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και ο Γεώργιος Κλόντζας θα σφραγίσουν με την καλλιτεχνική τους παραγωγή τον αιώνα αυτό. Αλλά η εξέχουσα μορφή του 16ου αιώνα είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Γεννημένος στο Χάνδακα της Κρήτης (1541) θα διδαχθεί εκεί την τέχνη της ζωγραφικής και θα την ασκήσει μέχρι το 1567, που θα φύγει για τη Βενετία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να φωτίσει την κρητική περίοδο της καλλιτεχνικής δημιουργίας του ζωγράφου αλλά και των έργων που θα ζωγραφίσει φτάνοντας στη Βενετία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας