Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλαδα

  • Κωδικός: ΑΡ1801
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό, το οποίο απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, αποσκοπεί σε μία πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή των φοιτητών με την μελέτη της κεραμικής η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε ουσιαστικής αρχαιολογικής πράξης. Τα πρώτα μαθήματα αφιερώνονται στην κατανόηση του ιδιου του υλικού, τις βασικές αρχές της κεραμεικής παραγωγής, των αρχαιολογικών, οικονομικών και κοινωνικών της εφαρμογών και της μεθοδολογίας που διέπει την κεραμική τυπολογία. Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών με το ίδιο το αντικείμενο, με ιδιαίτερη έμφαση στην κεραμική της Εποχής του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και περιλαμβάνει την πρακτική αφομοίωση των τυπολογικών και τεχνολογικών παραμέτρων, καθώς και εξάσκηση στο σύνολο των αρχαιολογικών σταδίων μελέτης ενός κεραμικού υλικού.

Συγγράμματα

  • Mountjoy P. A. (1998): Μυκηναϊκή γραπτή κεραμική, Καρδαμίτσα (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας