Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης: μέθοδοι, ρεύματα, σύγχρονοι προβληματισμοί

  • Κωδικός: ΑΡ1711
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών –τριών με πολλαπλά πεδία ανάγνωσης και ερμηνείας των εικαστικών τεχνών σε συνάρτηση με την εξέλιξη των συνθηκών παραγωγής, προβολής και διακίνησης του έργου τέχνης. Η κοινωνική ιστορία της τέχνης, οι πολιτισμικές σπουδές, η θεωρία του κινηματογράφου, η φεμινιστική προσέγγιση και οι σπουδές φύλου συγκροτούν το διευρυμένο θεωρητικό πλαίσιο για την ανάγνωση της νεωτερικότητας και των κινημάτων της ιστορικής πρωτοπορίας του 19ου και του 20ού αιώνα. Η διαμόρφωση των κέντρων παραγωγής και διάδοσης της τέχνης τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική μεταπολεμικά αναλύεται σε συνάρτηση με την πολλαπλότητα των εκφραστικών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκατάσταση, βίντεο, πολυμέσα), την υπέρβαση του ακαδημαϊσμού και την ανάδειξη της τέχνης της performance. Παράλληλα καθίσταται αντικείμενο μελέτης ο ίδιος ο καλλιτεχνικός λόγος, όπως διατυπώνεται κυρίως στα μανιφέστα καλλιτεχνικών ομάδων στην ευρωπαϊκή τέχνη του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Συγγράμματα

  • Foster H. &al (2013): Η τέχνη από το 1900, Αθήνα: Επίκεντρο (3)
  • Freeland C. (2005): Μα είναι αυτό τέχνη;, Αθήνα: Πλέθρον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας