Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχές μελέτης της εικονογραφίας μέσα από τα αγγεία

  • Κωδικός: ΑΡ1621
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη της εικονογραφίας των αρχαίων ελληνικών αγγείων: παρουσιάζονται ενδελεχώς οι θεωρίες για την γέννηση της εικόνας στην Ελλάδα, για το ρόλο του εικονιστικού στην αρχαία ελληνική τέχνη, για το μύθο και την ιστορία ως θεματικούς άξονες έμπνευσης των αγγειογράφων, σε αντιδιαστολή με την καθημερινότητα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μελέτη των ποικίλων αφηγηματικών τεχνικών που αναπτύσσονται στην αρχαϊκή περίοδο. Ως ιδιαίτερο πεδίο ανάλυσης επιλέγεται η εικονογραφία των γυναικών στην Αρχαία Αθήνα.

Συγγράμματα

  • Carpenter T.H. (2006): Τέχνη και μύθος στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Επίκεντρο
  • Boardman J. (2006): Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Αθήνα: Πατάκη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας