Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Ηπειρωτική Ελλάδα στην Εποχή του Χαλκού

  • Κωδικός: ΑΡ1491
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Μανώλης Γλέζος

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία σπουδή στην γένεση, την άνοδο και την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η οποία, ξεκινώντας από την Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού (3100/3000 πΧ), διερευνά την ταραγμένη πορεία της πολιτισμικής εξέλιξης του ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο, για ένα διάστημα 2000 ετών (1065/1060 πΧ). Ο Υστεροελλαδικός πολιτισμός (1680/1600-1065/1060 πΧ), τον οποίο είθισται πλέον να αποκαλούμε «Μυκηναϊκό», και ο οποίος αντιπροσωπεύει το τελικό προιόν, το καταστάλαγμα μίας μακράς πορείας του Ελλαδικού κόσμου, διάρκειας περίπου 1400 ετών, με σαφείς αναφορές στον διεθνή, Αιγαιακό και ιδιαίτερα στον Μινωικό παράγοντα, θα αποτελέσει τον κύριο κορμό των μαθημάτων. Η συστηματική μελέτη των διάφορων παραμέτρων του πολιτισμού αυτού, όπως η πολιτική, κοινωνική, και οικονομική δομή της κοινωνίας, η διοίκηση (Γραμμική Γραφή Β), οι επικρατούσες αρχιτεκτονικές τάσεις, τόσο σε οικιστικό όσο και σε ταφικό επίπεδο, οι διεθνείς σχέσεις, και η θρησκεία, θα συνθέσουν, κομμάτι-κομμάτι, την αρχαιολογική πραγματικότητα της Μυκηναικής Ελλάδας και της θέσης της στον ευρύτερο Αιγαιακό χώρο.

Συγγράμματα

  • Dickinson, O. (2018): Το Αιγαίο από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας