Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μινωικός πολιτισμός

  • Κωδικός: ΑΡ1231
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό παρακολουθεί την μακριά πορεία του μινωϊκού πολιτισμού, μία πορεία 2000 ετών, από την αρχή της Πρώϊμης εποχής του Χαλκού (3100/3000 πΧ), μέχρι το τέλος του 12ου αιώνα πΧ και το πέρασμα της μινωϊκής Κρήτης στους λεγόμενους Σκοτεινούς Αιώνες. Πρόκειται για μία σπουδή στη γένεση του μινωϊκού πολιτισμού κατά την διάρκεια της 3ης χιλιετίας, τη συλλογική κοινωνική πραγματικότητα των πρώτων νεκροταφείων, την εμφάνιση της αστικοποίησης και του ανακτορικού συστήματος στην αρχή της 2ης χιλιετίας, τις σημαντικές κοινωνικο-πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές εξελίξεις που σηματοδότησαν την δημιουργία αλλά και την ακμή του ανακτορικού συστήματος κατά την Νεοανακτορική περίοδο, τον μύθο της λεγόμενης μινωϊκής Θαλασσοκρατίας στο Αιγαίο, καθώς και την φθίνουσα πορεία του μινωϊκού κόσμου μετά την πτώση των ανακτόρων και την εμφάνιση της ηπειρωτικής Ελλάδας σαν μεγάλη δύναμη στην διεθνή εμπορική και πολιτική σκηνή, στα μέσα της 2ης χιλιετίας.

Συγγράμματα

  • Dickinson O. (2003): Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα
  • Treuil R., Darcque P., Poursat J.C., Touchais G. (2015): Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας