Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πόλεις και Ιερά στην κλασική Αρχαιότητα: Αθήνα και Αττική

  • Κωδικός: ΑΡ1041
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της οικιστικής, της πολεοδομίας, της μνημειακής τοπογραφίας και της αρχιτεκτονικής των Αθηνών και της Αττικής, από τους Μυκηναϊκούς έως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Η ύλη διαρθρώνεται γύρω από δύο θεματικούς άξονες: (1) την πόλη των Αθηνών και το λιμάνι του Πειραιά, και (2) τους αρχαίους αττικούς δήμους. Διερευνώνται οι σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στην πόλη και τα αστικά και περιαστικά ιερά. Δίδεται έμφαση στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών. Μέσα από τη μελέτη της οργάνωσης των νεκροταφείων και των ταφικών εθίμων της αρχαίας Αθήνας και της Αττικής προσεγγίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική συμπεριφορά και τις ιδεολογίες. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος θα μελετηθούν τα αρχαιολογικά δεδομένα από τους αρχαίους δήμους και τα σημαντικά ιερά της Αττικής (Ωρωπός, Ραμνούς, Μαραθών, Βραυρών, Θορικός, Σούνιο, Ελευσίνα, φρούρια κ.ά.).
Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα και την Αττική.

Συγγράμματα

  • Μαστραπάς Α. Ν. (2003): Η πόλις και το άστυ των Αθηνών, Πατάκης
  • Camp J. M. (2009): Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας