Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων

  • Κωδικός: ΑΡ0621
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Ήδη από τα τέλη του 8ου αι. εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο ανεξάρτητες πόλεις με συνήθως ένα μεγάλο οικιστικό πυρήνα, την καθαυτό πόλη, και τη χώρα, δηλαδή την επικράτειά τους. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε τη ζωτική σημασία της χώρας για την επιβίωση της πόλης, τις μαρτυρίες για ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σ' αυτήν, και τις σχέσεις της με το άστυ. Με βάση υλικά κατάλοιπα και γραπτές πηγές θα συζητήσουμε θέματα όπως ο καθορισμός και η φύση των συνόρων μεταξύ γειτονικών πόλεων, η οικιστική οργάνωση, τα ιερά, το οδικό δίκτυο, οι αμυντικές εγκαταστάσεις, οι διάφορες οικονομικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, εξόρυξη μετάλλων, λατόμηση, υλοτομία), το καθεστώς, η κατανομή και η διαχείριση της γης (δημόσιας και ιδιωτικής), και οι αλλαγές στη μορφή της υπαίθρου από την αρχαϊκή ως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη, και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν μικρές εργασίες ανά τακτά διαστήματα και να παραδώσουν τελική εργασία προς το τέλος του εξαμήνου. Εαν οι συνθήκες το επιτρέψουν προγραμματίζεται και εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή Λαυρίου-Σουνίου.

Συγγράμματα

  • Δουκέλλης Π.Ν. (2015): Το ελληνικό τοπίο, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας (4)
  • Βαν Άντελ Τ., Ράνελς Κ. (2002): Αρχαιολογία χωρίς σκαπάνη, Αλεξάνδρα Κ. Αποστολάκη (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας