Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτονική

  • Κωδικός: ΑΡ0601
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η πολεοδομία και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των πόλεων των ιστορικών χρόνων, από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως και την ελληνιστική περίοδο. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν σχετική εργασία την οποία θα παρουσιάσουν και προφορικά.

Συγγράμματα

  • Hoepfner W. (επιμ.) (2005): Ιστορία της κατοικίας, 5000 π.Χ. – 500 μ.Χ., Θεσσαλονίκη: University Studio Ρress
  • De Polignac F. (2007): Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ
  • Connolly P., Dodge H. (2001): Η αρχαία Πόλη, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας