Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι

  • Κωδικός: ΑΡ0401
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την επιστήμη της αρχαιολογίας και τις μεθόδους και τεχνικές της αρχαιολογικής έρευνας. Το πρώτο και κύριο σκέλος του μαθήματος αφορά την ιστορία της αρχαιολογίας από την Αναγέννηση έως σήμερα, καθώς και τα θεωρητικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν κατά τον 20ο αι. Δίδεται έμφαση στις σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, καθώς και στην ιστορία της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Το δεύτερο σκέλος είναι περισσότερο πρακτικό: παρουσιάζονται οι μέθοδοι επιφανειακής έρευνας και οι ανασκαφικές μέθοδοι και τεχνικές. Οι τελευταίες ενότητες αφορούν ζητήματα τεκμηρίωσης, συντήρησης και πολιτιστικής διαχείρισης.

Συγγράμματα

  • Renfrew C., Bahn P. (2013): Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα: Καρδαμίτσα (3)
  • Συλλογικό έργο (2007): Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας, Αθήνα: Καπόν
  • Shnapp A. (2007): Η κατάκτηση του παρελθόντος, ΙΤΕ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας