Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ (Κλασική περίοδος)

  • Κωδικός: ΑΡ0302
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Λεβέντη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Tο μάθημα περιλαμβάνει επισκόπηση του υλικού πολιτισμού και της τέχνης στην κλασική περίοδο (5ο και 4ο αι. πΧ). Παρακολουθούμε τις βασικές γραμμές εξέλιξης και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική-πολεοδομία, την πλαστική, την κεραμική/αγγειογραφία, ψηφιδωτά και μικροτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και στην τεκμηρίωση της αμφίδρομης πολιτιστικής σχέσης των Ελλήνων με τους άλλους λαούς, κυρίως της μεσογειακής λεκάνης και της Ανατολής, με τους οποίους έρχονται σε επαφή στην ιστορική πορεία τους.

Συγγράμματα

  • Πλάντζος Δ. (2016): Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία, Αθήνα: Καπόν
  • Neer R.T. (2018): Τέχνη και αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου, Αθήνα: Ψυχογιός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας