Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην προϊστορική αρχαιολογία I: η Εποχή του Λίθου

  • Κωδικός: ΑΡ0101
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

To μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην παγκόσμια Προϊστορική Αρχαιολογία, τις μεθόδους, τα ζητήματα και την καθοριστική συμβολή της στη γνώση της ιστορίας του ανθρώπου. Εστιάζει στην Εποχή του Λίθου (Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική περίοδος), μίας χρονικής περιόδου διάρκειας σχεδόν 3 εκατομμυρίων ετών (3.5 ΜΑ – 10.000 π.Χ.). Στόχοι του μαθήματος είναι: α) η γνωριμία των φοιτητών με τη φύση, το αντικείμενο και τα ερωτήματα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, β) η εξοικείωσή τους με σημαντικούς σταθμούς στην μακρά πορεία της ανθρωπότητας κατά την Εποχή του Λίθου, όπως η γένεση και η βιολογική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και η μετάβαση από τον νομαδικό και τροφοσυλλεκτικό τρόπο ζωής στην αγροτική οικονομία, και γ) η ανάπτυξη επιστημονικής προσέγγισης για την κατανόηση του απώτερου ανθρώπινου παρελθόντος.

Συγγράμματα

  • Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α. (2005): Εισαγωγή στους πολιτισμούς της προϊστορίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Κοπανιάς Κ. (2013): Προϊστορική Μεσοποταμία, Αθήνα: Καραδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας