Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ημερίδα βυζαντινής γλυπτικής

  • Διαδικτυακή ημερίδα βυζαντινής γλυπτικής: "Η τέχνη της γλυπτικής στο Βυζάντιο: νέοι ερευνητές – νέες έρευνες"
  • 25/06/2022 και ώρα 09:00
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Σκοπός της ημερίδας είναι να συγκεντρώσει σε μια επιστημονική συνάντηση γνωριμίας νέους ερευνητές που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές που εξετάζουν θέματα της βυζαντινής γλυπτικής (4ος – 14ος αι.). Φιλοδοξίες της ημερίδας είναι η παρουσίαση πρόσφατων και νέων ερευνών ή και νέου υλικού και, μέσα από την παρουσίαση αυτή, να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: στη διακρίβωση του τρόπου προσπορισμού του μαρμάρου και του πωρόλιθου, στην αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εργαστηρίων γλυπτικής ανά περιοχές, στη διακίνηση των μελών με ανάγλυφο διάκοσμο, και στη σχετική ή/και απόλυτη χρονολόγησή τους. Προβλέπεται να γίνουν τέσσερις συνεδρίες, δύο το πρωί και δύο το απόγευμα του Σαββάτου. Τις προεδρίες θα αναλάβουν η Catherine Vanderheyde, maître de conférences του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, ο Γεώργιος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πασχάλης Ανδρούδης, Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο Ιωάννης Δ. Βαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΙΑΚΑ. Οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα 15’, ώστε να μείνει αρκετός χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ομάδα «Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ» του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge, μέσω του link που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Πρόγραμμα

9.00’ – 9.15’ π.μ. Χαιρετισμοί

1η συνεδρία: προεδρεύει η Catherine Vanderheyde

9.15’ – 9.30’ Αντιγόνη Τζιτζιμπάση: Από τα λατομεία στα μνημεία. Εγχάρακτες σημάνσεις σε γλυπτά της συλλογής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη

9.30’ – 9.45’ Σωτήρης Φωτακίδης: Αρχαία μέλη κατεργασμένα εκ νέου από τη μεσοβυζαντινή Αθήνα

9.45’ – 10.15’ Συζήτηση

2η συνεδρία: προεδρεύει ο Γιώργος Πάλλης

10.15’ – 10.30’ Γεωργία Κολέτσιου: Η γλυπτική του ναού της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

10.30’ – 10.45’ Φίλιππος Βλαχούλης: Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού

10.45’ – 11.00’ Γιάννης Βαραλής: Η γλυπτική στη βυζαντινή Θεσσαλία: εργαστήρια και τεχνικές

11.00’ – 11.30’ μ. Συζήτηση

11.30’ – 11.45’ Διάλειμμα

3η συνεδρία: προεδρεύει ο Πασχάλης Ανδρούδης

11.45’ – 12.00’ Ελένη Μανωλέσου: Σχόλια σε βυζαντινά γλυπτά της Κορινθίας

12.00’ – 12.15’ Γιώργος Τσεκές: Ένα άγνωστο μεσοβυζαντινό εργαστήριο γλυπτικής από την κεντρική Πελοπόννησο. Επαφές και επιδράσεις

12.15’ – 12.30’ Διονύσης Αγγελής: Τα κιονόκρανα του καθολικού της μονής των Βλαχερνών στην Ηλεία: Προβληματισμοί γύρω από τη δημιουργία, τα πρότυπα και τη χρονολόγησή τους

12.30’ – 12.45’ Γιώργος Πάλλης: Αναζητώντας εργαστήρια γλυπτικής στη μεσοβυζαντινή Πελοπόννησο

12.45’ – 13.15’ Συζήτηση

4η συνεδρία: προεδρεύει ο Γιάννης Βαραλής

13.15’ – 13.30’ Μαρία Βακονδίου: Γλυπτική και λιθοξοϊκή στην Κρήτη κατά τους πρώτους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας (13ος-15ος αιώνας): μορφές, τεχνικές, πρώτες ύλες

13.30’ – 13.45’ Πασχάλης Ανδρούδης: Κοσμικά γλυπτά, 13ος – 15ος αιώνας

13.45’ – 14.00’ Γιάννης Θεοχάρης: Σχόλια σε δυτικά γλυπτά

14.00’ – 14.30’ Συζήτηση

14.30’ – 15.00’ Συμπεράσματα – προτάσεις και παραινέσεις – λήξη

Έντυπα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας