Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Φωτογραφία, Πολιτικό Φαντασιακό και Κατηγορητική Μνήμη στην «Κρίση»

  • Διάλεξη του Κωστή Καλαντζή με θέμα "Φωτογραφία, Πολιτικό Φαντασιακό και Κατηγορητική Μνήμη στην «Κρίση»"
  • 06/04/2022 και ώρα 18:00
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Ο Κωστής Καλαντζής είναι Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημιουργικών Βιομηχανιών του Π.Θ.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην ομάδα «Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ» του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge, μέσω του link που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Περίληψη

Η παρουσίαση μου πατά σε μακροχρόνια εθνογραφική έρευνα και διερευνά τις πολιτικές δυνατότητες της φωτογραφίας σε σχέση με την ενεργοποίηση συγκρούσεων, αλλά και δυναμικών ανταλλαγής και αμοιβαιότητας σε μία σύγχρονη συγκυρία η οποία συχνά περιγράφεται ως περίοδος «κρίσης». Επικεντρώνομαι στο πώς συγκεκριμένα ιδιώματα έκθεσης και θέασης φωτογραφιών δημιουργούν πολιτικά πεδία ανταλλαγής, συνύπαρξης ή και σχάσης μεταξύ φωτογράφου και υποκειμένων, «ντόπιων» και θεατών και ευρύτερα κέντρου και περιφέρειας.  Με επίκεντρο την περίοδο μετά το 2010 (και το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που ορίζει εκ νέου τη σχέση Ελλάδας-ΕΕ-ΔΝΤ), η παρουσίαση μελετά δύο είδη φωτογραφικής σχέσης. Από τη μία, τις κοινωνικές δυναμικές που προκύπτουν στις ανταλλαγές αλλά και το περιεχόμενο φωτογραφιών «παραδοσιακών» αντρών και γυναικών που δωρίζονται στους συγγενείς τους από Γερμανούς τουρίστες του 1960 και 1970 στα Σφακιά. Από την άλλη, εξετάζω τις χρήσεις αρχειακών φωτογραφιών πόλεων-θυμάτων του Γερμανικού Ναζιστικού στρατού της Κατοχής στα Καλάβρυτα και το Δίστομο σήμερα. Τόσο οι ίδιες οι φωτογραφίες όσο και οι σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από την έκθεση και ανταλλαγή τους, δημιουργούν διαφορετικές πολιτικές δυνατότητες και ενεργοποιούν διαφορετικά υποκείμενα: τουρίστες και ντόπιους, οικοδεσπότες και φιλοξενούμενους, επιτιθεμένους και αμυνόμενους, εθνικά κράτη του κέντρου και της περιφέρειας. Μέσα από τα διαφορετικά οπτικά ιδιώματα, μελετάται τέλος η σχέση της φωτογραφίας με την ψηλάφηση του παρελθόντος και τη δημιουργία μελλοντικών σχέσεων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας