Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Η νέα έρευνα του Θησαυρού του Ατρέα στις Μυκήνες

  • Διάλεξη του Κώστα Πασχαλίδη με θέμα "Η νέα έρευνα του Θησαυρού του Ατρέα στις Μυκήνες. Αδημοσίευτα αρχεία και ευρήματα"
  • 15/12/2021 και ώρα 19:00
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Ο Κώστας Πασχαλίδης είναι αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Περίληψη

Η μέριμνα του πρώιμου ελληνικού Κράτους για τις αρχαιότητες δεν περιέλαβε τις Μυκήνες. Οι πρώτες ανασκαφές στην ακρόπολη και σε λιγοστά σημεία έξω από αυτήν έγιναν το 1876 από τον Ερρίκο και την Σοφία Σλήμαν, με επιτηρητή (Έφορο των ανασκαφών) τον Παναγιώτη Σταματάκη. Σε αυτήν την μοιραία για την ελληνική αρχαιολογία αποστολή δεν ερευνήθηκε ο μεγάλος θολωτός τάφος.

Η πρώτη συστηματική έρευνα στο Θησαυρό του Ατρέα έγινε από τον Παναγιώτη Σταματάκη τον χειμώνα του 1878. Ο ανασκαφέας κατέγραψε τα πεπραγμένα και τους πολύτιμους προβληματισμούς του σε λεπτομερές ημερολόγιο και σε ένα ολιγοσέλιδο τεύχος σχεδιασμάτων. Απέστειλε στην Αθήνα 346 κινητά ευρήματα,που ωστόσο δεν πρόλαβε να μελετήσει και να παρουσιάσει, λόγω του πρόωρου θανάτου.

Η επόμενη συστηματική έρευνα στο Θησαυρό του Ατρέα έγινε από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή με τη διεύθυνση του AlanWace το 1920-21 και το 1939. Έναν χρόνο μετά, κατά την διάρκεια της απόκρυψης των αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ο Wace κι ο Σπυρίδων Μαρινάτος εντόπισαν και μελέτησαν στις αποθήκες έναν μικρό αριθμό από τα ευρήματα του Σταματάκη, χωρίς όμως ποτέ να τα παρουσιάσουν διεξοδικά.

Η τυχαία ανεύρεση πριν από λίγα χρόνια του χειρόγραφου ημερολογίου της ανασκαφής Σταματάκη και ο πρόσφατος εντοπισμός και η ταύτιση της πλειονότητας των ευρημάτων του, καθώς κι εκείνων από τις έρευνες του Wace, που βρίσκονταν ασφαλή κι αταξινόμητα στην αποθήκη της Προϊστορικής Συλλογής, μας έδωσαν τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε το μνημείο στο σύνολό του. Να θέσουμε εκ νέου τα ζητήματα της χρονολόγησης, της χρήσης και του είδους των ταφών, της οριστικής σύλησης, της μετατροπής του σε χώρο λατρείας και σε μνημείο επίσκεψης και θαυμασμού για αναρίθμητους περιηγητές από τον Παυσανία ως τον William Gell.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας