Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις τομέα κοινωνικής ανθρωπολογίας

Εδώ αναφέρονται οι ανακοινώσεις του τομέα κοινωνικής ανθρωπολογίας. Για ανακοινώσεις του τμήματος δείτε εδώ.

02/02/2017

Φροντιστήρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Το φροντιστηριακό μάθημα «Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων» θα ξεκινήσει την Τρίτη 14/2/2017 και θα διδάσκεται στο εργαστήριο Ιστορίας τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Τρίτη 12:00-14:00
  • Τετάρτη 12:00-14:00
  • Πέμπτη 12:00-14:00

Αν χρειαστεί θα υπάρξει και τέταρτο τμήμα Πέμπτη απόγευμα ή Παρασκευή πρωί.

Οι δηλώσεις του μαθήματος θα γίνουν από 8 έως 10/2/2017 μέσω του e-class. Οι ενδιαφερόμενοι αφού εγγραφούν στο μάθημα πρέπει να εγγραφούν και στο τμήμα που επιθυμούν να συμμετάσχουν (από την επιλογή «ομάδες χρηστών»).

Αν κάποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα με την πλατφόρμα e-class, μπορεί να κάνει τη δήλωση στο Εργαστήριο Ιστορίας (5ος όροφος γραφείο νο 13).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας