Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου

  • Κωδικός: ΛΓ0201
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-18:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

Το μάθημα ασχολείται με την επισκόπηση της ανθρωπολογικής έρευνας στην Ελλάδα σήμερα και στο παρελθόν. Προσεγγίζει κριτικά τις πολιτικές παραγωγής ανθρωπολογικού λόγου στην περιοχή, τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα φαινόμενα που έλκυσαν και ελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών στον ελλαδικό χώρο. Διερευνά τις επιστημολογίες που προσδιορίζουν τη μελέτη του πολιτισμικού στην περιοχή και, παράλληλα, στοχεύει να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμβολή της ανθρωπολογίας στην αμφισβήτηση, όπως και στη διαμόρφωση, κυρίαρχων αφηγημάτων για τον "ελληνικό πολιτισμό".

Οι φοιτητές ειδικεύονται στην αξιοποίηση πολιτισμικών δεδομένων στην εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική, στην εκπαίδευση, σε πολιτισμικούς θεσμούς και οργανισμούς.

Συγγράμματα

  • Παπαταξιάρχης Ευθ. (επιμ.) (2006): Περιπέτειες της ετερότητας, Αλεξάνδρεια
  • Σερεμετάκη Νάντια (1994): Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα, Λιβάνη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας