Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτικές του Πολιτισμού

  • Κωδικός: ΚΑ1151
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Γ

Περίληψη

Η έννοια του πολιτισμού ιστορικά έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον σημαντικά θεωρητικά και αναλυτικά εργαλείο της κοινωνικής/πολιτισμικής ανθρωπολογίας, και ταυτοχρόνως μια συνηθισμένη έννοια στον καθημερινό λόγο, με δυσδιάκριτα ή και ανύπαρκτα τα όρια μεταξύ των πεδίων και με τα περιεχόμενα του όρου να αποτελούν θέμα συζητήσεων και αμφισβητήσεων. Στη συνηθέστερη της κυρίαρχη εκδοχή η λέξη πολιτισμός παραπέμπει στην ιδέα μιας ολότητας με σαφή όρια και χαρακτηριστικά στο χώρο και στο χρόνο. Παρά το γεγονός ότι τόσο η Κοινωνική Ανθρωπολογία όσο και άλλες ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες άσκησαν έντονη κριτική σε τέτοιες εννοιολογήσεις, ο πολιτισμός, ιδιαίτερα σε εξω-ακαδημαϊκά πλαίσια, εξακολουθεί να φέρει παρόμοια περιεχόμενα. Ο πολιτισμός και άλλες παρεμφερείς έννοιες, όπως η «παράδοση», το «πρωτόγονο», το «εξωτικό», το «παλιό», διερευνώνται ως είδη λόγου, τα οποία προκύπτουν από σχέσεις ισχύος μέσα στα πλαίσια της αποικιοκρατίας, των εθνικών κρατών, του τουρισμού και άλλων κοινωνικών και ταξικών διακρίσεων.

Συγγράμματα

  • Δερμεντζόπουλος Χρ. Α., Σπυριδάκης Μ. (2004): Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική, Αθήνα: Μεταίχμιο
  • Ζορμπά, Μ. (2014): Πολιτική του πολιτισμού: Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας