Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι εβραϊκές κοινότητες της ΝΑ Μεσογείου (μέσα 19ου- μέσα 20ου)

  • Κωδικός: ΙΣ2991
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Κωνσταντία Μουστάνη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-12:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας