Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τα ελληνικά ομοσπονδιακά κράτη

  • Κωδικός: ΙΣ2831
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

-

Συγγράμματα

  • Gschnitzer, F. (2011): Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας