Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη

 • Κωδικός: ΙΣ2601
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο εξετάζονται ζητήματα σχετικά με το φύλο στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη (15ος-18ος αι.), με ιδιαίτερα πεδία αναφοράς την οικογένεια, το σώμα και τη σεξουαλικότητα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους μετασχηματισμούς που σημειώνονται στις αντιλήψεις και πρακτικές γύρω από το σώμα, την οικογένεια και τη σεξουαλικότητα στο πλαίσιο των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάδυσης του συγκεντρωτικού κράτους. Η σεξουαλικότητα και η οικογένεια εξετάζονται ως πεδία διαμόρφωσης κοινωνικών σχέσεων και ταυτοτήτων και επιβολής κοσμικού και εκκλησιαστικού ελέγχου. Επιμέρους θέματα που εξετάζει το σεμινάριο: νομοθετικό πλαίσιο και γαμήλιες πρακτικές, θρησκευτική ηθική και επιστημονικός λόγος, η πατριαρχική οικογένεια, γονεϊκότητα και παιδική ηλικία, ερωτική επιθυμία και σεξουαλικές πρακτικές, το σώμα ως έμφυλη κατασκευή, άγαμος βίος και αγνότητα, πορνεία και πορνογραφία, σεξουαλικότητα και δαιμονική μαγεία, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία. Το σεμινάριο βασίζεται σε εβδομαδιαία εκπόνηση εργασιών και η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • εξοικείωση με το φύλο και τη σεξουαλικότητα ως κατηγορίες ιστορικής ανάλυσης
 • εμβάθυνση σε ζητήματα της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της πρώιμης νεότερης Ευρώπης
 • γνωριμία με την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία
 • συγγραφή εργασιών πάνω σε εξειδικευμένα ιστορικά ζητήματα
 • αναγνώριση μακρο-ιστορικών διαδικασιών αλλά και επιμέρους ιστορικών φαινομένων
 • άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων
 • αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης.

Συγγράμματα

 • Laqueur Τ. (2003): Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα: Πολύτροπον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας