Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλία μετά την Άλωση (15ος - 18ος αι.)

  • Κωδικός: ΑΡ2711
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Τσιουρής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Στη σειρά των συναντήσεων θα εξεταστεί η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλία μετά την Άλωση (15ος - 18ος αι.). Στην περιοχή παρατηρείται μία ιδιαίτερα πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή και η εργασία αξιόλογων ζωγράφων. Συνακόλουθα, στα έργα αυτά αντιπροσωπεύονται τα κύρια ρεύματα και οι τάσεις της ορθόδοξης ζωγραφικής του ελληνικού χώρου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Στόχος θα είναι η μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής και η ένταξή της στο πλαίσιο της κοινωνίας και της οικονομίας της περιόδου. Αναλυτικότερα, θα εξετασθούν τα καλλιτεχνικά ρεύματα της κάθε εποχής,  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ζητήματα παράδοσης και ανανέωσης στην τέχνη, η προέλευση των ζωγράφων, το πώς αυτοί επιλέγονται, οι λόγοι που οδηγούν στην ανέγερση και τοιχογράφηση συγκεκριμμένων ναών, το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο καθώς και ο ρόλος των χορηγών.

Συγγράμματα

  • Τσιγαρίδας Ε. (2016): Θεοφάνης ο Κρης, Αθήνα: Κυριακίδης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας