Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αστικά τοπία: δομές, αντιλήψεις, μετασχηματισμοί

  • Κωδικός: ΜΣ1711
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών

Περίληψη

Ένα σεμινάριο για τον αστικό χώρο, τους τρόπους προσέγγισης και αντίληψής του, τις δομές του (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κλπ) όπως αυτές αποτυπώνονται στον ιστό της πόλης, τις αλλαγές του στο χρόνο.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας