Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Βασίλειος Παππάς

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Φιλολογία
  • Γραφείο: 8Α
  • Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 16:00-18:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Παππάς έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Λατινική Φιλολογία το 2010, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών. Η διδακτορική του διατριβή τιτλοφορείται Η λατινομάθεια του Δημητρίου – Δανιήλ Φιλιππίδη (†1832): οι μεταφράσεις του Τρόγου και του Φλώρου (Βαθμός «Άριστα», Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Νικήτας). Η μεταπτυχιακή του διατριβή από το ίδιο Ίδρυμα τιτλοφορείται Οι Epistolae et Orationes contra Turcos του καρδιναλίου Βησσαρίωνα (Βαθμός «Άριστα» (10), Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Νικήτας). Το πτυχίο του είναι στην Κλασική Φιλολογία, από το ίδιο Ίδρυμα. O Δρ. Παππάς έχει διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φιλολογίας). Επίσης, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στους χώρους της ρωμαϊκής ερωτικής ελεγείας, της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστοριογραφίας, της ρωμαϊκής γεωργίας, της ποίησης της Ύστερης Αρχαιότητας, της μεταβυζαντινής λατινομάθειας των Ελλήνων λογίων, της νεο-λατινικής ποίησης και της λεξικογραφίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας