Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άλλοι διδάσκοντες

Χριστίνα Μητσοπούλου

 • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία (κεραμική, εικονογραφία, αρχαιολογία της λατρείας, μικροτεχνία), πολιτιστικός τουρισμός/ξεναγική
 • Γραφείο: 5 10
 • e-mail:
 • website: users.ha.uth.gr/mitsopoulou
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Χριστίνα Μητσοπούλου είναι διδάκτωρ κλασικής αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ 2007). Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (Institut d’Art et d’Archéologie, Sorbonne-Paris IV, 1992), με ισοτιμία και αντιστοιχία ΔΙΚΑΤΣΑ (ΕΚΠΑ 1995) και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (DEA) στη κλασική αρχαιολογία (Sorbonne-Paris IV, 1995). Είναι διπλωματούχος ξεναγός (Σχολή Ξεναγών Αθηνών 1998, βραβείο/διάκριση τεχνικής ξενάγησης της Cedefop, Επιτροπή Εκπαίδευσης Ε.Ε.).

Ως αρχαιολόγος δραστηριοποιείται στο πεδίο από το 1990. Η διατριβή της έχει ως αφετηρία τη λατρεία της Δήμητρας στις Κυκλάδες, με έμφαση στα αρχαιολογικά κατάλοιπα (κεραμική, μικροτεχνία, κοροπλαστική) και ειδικότερα την ερμηνεία του τελετουργικού σκεύους των Ελευσινίων Μυστηρίων. Υπήρξε υπότροφος της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποτροφιών “Leonardo da Vinci” και «Ηράκλειτος Ι». Έχει συνεργαστεί σε πολλά ερευνητικά και ανασκαφικά προγράμματα, κυρίως στις Κυκλάδες (Αμοργός, Τήνος, Δήλος, Κύθνος και Ρόδος,) με εγχώρια πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Αθηνών, Θεσσαλίας), ξένες αρχαιολογικές σχολές (EFA) και Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΚΒ’ ΕΠΚΑ), και στην Αττική (αρχαίος Κεραμεικός, DAI Athen και Ελευσίνα, Γ’ ΕΠΚΑ). Εργάστηκε από το 2002 έως το 2012 ως υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τον Μάϊο του 2013 εργάζεται στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ιδίου Τμήματος, το οποίο στηρίζει οργανωτικά.

Έχει εργαστεί ως ειδικευμένη ξεναγός πολιτιστικών προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια, ξεναγώντας σε τέσσερις γλώσσες, και ως σύμβουλος σχεδίασης ταξιδίων για το πεδίο της Ελλάδας για την εταιρία Studiosus Reisen München Gmbh.

Διδασκαλία

Στο Τμήμα ΙΑΚΑ διδάσκει από το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 (συμμετοχή στο μάθημα «Ανασκαφική»), ενώ ως διδάσκουσα ΠΔ/407 δίδαξε από τα έτη 2008/2009 έως και 2010/2011, προσφέροντας μαθήματα σχετικά με την αρχαία κεραμική. Μετείχε επίσης στο σπονδυλωτό μάθημα ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία».

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2014 ήταν συνεργάτης του ταχύρρυθμου σεμιναρίου Εκπαίδευσης Ξεναγών, που διοργανώθηκε από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π. Αθηνών, διδάσκοντας τεχνικές ξενάγησης.

Δημοσιεύσεις

Διαλέξεις και Συνέδρια (επιλεκτικά, 2007 κ.ε.)
 • 2007, 2-4 Φεβρ.: Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Ο κόσμος μια σκηνή: το θέαμα στην αρχαιότητα”, Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα ΙΑΚΑ, με θέμα: . « … ἦγεν ἐν κόσμῳ καὶ μετὰ σιωπῆς, θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπὲς … ». Η πομπή των Ελευσινίων του 408/7 π.Χ.».
 • 2007, 7 Φεβρ.: Συμμετοχή στην Ημερίδα « Découvertes récentes dans les Cyclades, Délos et Kythnos », Université Michel Montaigne – Bordeaux III, France. Ανακοίνωση: «Déméter Acropolitaine à Kythnos ? ».
 • 2007, 2-4 Ιουνίου : Διεθνές Συνέδριο “Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean: Production, Diffusion, Iconography and Function”, Ιούνιος 2-6, 2007 – Izmir, Turkey. “Terracotta Figurines from the Sanctuaries of the Ancient Town of Kythnos, Cyclades”.
 • 2007, July 6-8: International Conference “Light and Darkness in ancient Greek and Roman Mythology and Religion”, Patras 6-8 July 2007. “Lighting equipment from Demeter Sanctuaries on the Cycladic islands: general considerations and the case studies of Kythnos and Tinos”.
 • 2007, Σεπτ.: 8ο Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο (Θάσος). Θ. Ντάλλας & Χ. Μητσοπούλου, «Τα φεγγάρια της Νιίννιον».
 • 2008 (Μάρτ.): Ομιλία στα πλαίσια σεμιναρίου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εικονογραφία της Λατρείας, Ι. Λεβέντη), με θέμα τα εικονογραφικά δεδομένα για τον εξοπλισμό των μυστών των Ελευσινίων Μυστηρίων.
 • 2008 (Απρ. 4): Διάλεξη στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Μελετών στον Βόλο (ΑΙΘΜ), με θέμα: «Τα ιερά της Δήμητρας στις Κυκλάδες: το παράδειγμα της Κύθνου».
 • 2008 (Απρ.17-19): International Conference organized by the British School at Athens and the Swedish Archaeological Institute at Athens, Current Approaches to Religion in Ancient Greece. “The Eleusinian processional cult vessel. Iconographic Evidence and Interpretation”.
 • 2008, (Νοέμ. 5): Ομιλία στο μεταπτυχιακό σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας του ΕΚΠΑ (Καθ. K. Μπουραζέλης και Σ. Ανεζίρη), με τίτλο “Η ελευσινιακή μύηση του Δημητρίου Πολιορκητή: εικονογραφικές παρατηρήσεις”.
 • 2009 (Μάρτ., 12-15): Ανακοίνωση στο 3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ) από τους προϊστορικούς στους νεότερους χρόνους, Βόλος 12-14.3.2009, «Η ελευσινιακή μύηση του Δημητρίου Πολιορκητή το 302/1 π.Χ.: εικονογραφικές παρατηρήσεις».
 • 2009 (5-9 Μαΐου): Ανακοίνωση στην Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, «Το αττικό σκεύος των Ελευσίνιων Μυστήριων: σχήμα, χρήση και πρόταση χρονολόγησης».
 • 2009 (24-26 Σεπτ.): Συμμετοχή στο 12ο διετές συνέδριο του CIERGA (Κέντρο Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας), Revue Kernos, συνδιοργάνωση ΑΠΘ, Δίον της Πιερίας: “New Kernoi for Kernos: Α re-evaluation and updating of research relevant to the Eleusinian cult vessels”.
 • 2009 (Ιαν. 26): Διάλεξη στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (BSA Athens, Upper House Seminar, invited lecture), με τίτλο “The sanctuary of Demeter on Kythnos and the relations to Eleusis”.
 • 2009 (Φεβ. 10): Ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση Differentiating Demeter, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (ASCSA), υπό τη διοργάνωση της Mellon Professor R. Ammermann, με τίτλο “The attic-eleusinian Plemochoe: Diaspora and dating criteria.”
 • 2009 (Μάϊος, 5-9): Το αττικό σκεύος των Ελευσινίων Μυστηρίων: σχήμα, χρήση και πρόταση χρονολόγησης”, Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα .
 • 2009 (Μάϊος, 31): Διάλεξη στην Αρχαιολογική Συνάντηση για το αρχαίο κράτος της Ιστιαίας, Βόρειος Εύβοια, Νομαρχία Ευβοίας και ΥΠΠΟ, με τίτλο: «Η ελευσινιακή μύηση του Δημητρίου Πολιορκητή το 302/1 π.Χ.: εικονογραφικές παρατηρήσεις».
 • 2009 (Σεπτ., 24-26): De Nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la recherche sur les vases de culte éleusiniens, Archaeology of Greek religion: New discoveries, new perspectives and the dissemination of information, 12th biannual Colloquium of C.I.E.R.G.A., Δίον Πιερίας.
 • 2010 (Οκτ., 31): “Trésor de dieu(x) à Kythnos : Culte et reliques archaïques, regards et visites hellénistiques, découvertes modernes”, Groupe de contact interuniversitaire , 27e rencontre, Journée d’étude sur le thème : Trésors de dieux. Regards croisés entre Mésopotamie et Grèce pour l’étude de la religion grecque antique, Université de Liège. (πρόσκληση της Prof. V. Pirenne-Delforge)
 • 2011 (Ιαν., 31): “Neueres über die Kultvasen des Heiligtums der Demeter in Eleusis: Name, Funktion und Ritual”. Gastvorträge des Instituts für Klassische Archäologie und des Historischen Seminars -Alte Geschichte, Johannes-Gutenberg Universität Mainz (πρόσκληση της Prof. Dr. Heide Frielinghaus).
 • 2012 (Ιαν., 6): „The Cult Vases of the Sanctuary of Demeter and Kore in Eleusis”, 113th ΑΙΑ Annual Meeting, Philadelphia PA, USA, 5-8 January 2012.
 • 2012 (Ιούν.): Influences éleusiniennes sur l’histoire économique et religieuse de l’île de Kythnos: indices épigraphiques et archéologiques, στο Pouvoirs, iles et mer: Formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.), Table ronde cycladienne, Bordeaux, Centre Ausonius, 15-16 Juin 2012.
 • 2012 (Οκτ. 31) : Αρχαιολογία και Θρησκεία: Τελετουργικά αγγεία και δρώμενα στα Ελευσίνια Μυστήρια, Διάλεξη στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, Ρέθυμνο (κατόπιν πρόσκλησης).
 • 2012 (Δεκ. 7): Τελετουργικά αγγεία των Ελευσινίων Μυστηρίων (πλημοχόες) από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Θ΄Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη 5-9 Δεκ. 2012.
 • 2013 (Φεβρ. 1-4) : Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονική συνάντηση του προγράμματος CeramAlex, για την κεραμική της Αλεξάνδρειας (στην Αλεξάνδρεια, Centre d’Études Alexandrines).
 • 2013 (Φεβρ. 18) : Les vases rituels des Grandes Mystères d’Éleusis, διάλεξη στον κύκλο Actualité de l'archéologie, Auditorium du Louvre, Paris. (κατόπιν πρόσκλησης).
 • 2013 (Μάϊος 27): “Θεσμοφόρια: μια αρχαία ελληνική γιορτή για τη γονιμότητα της γης και των ανθρώπων», ανακοίνωση στο συνέδριο ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ, στο πλαίσιο ημερίδας για την ελληνική αγροτική παραγωγή, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και Μουσείο Ακροπόλεως, 24-28 Μαΐου. (κατόπιν πρόσκλησης, καθ. Αθ. Τσαυτάρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 • 2013 (Σεπτ. 5-9): “Das sogenannte Thesmophorion von Xobourgo auf Tinos: Neue Argumente zu einer alten Frage”, ανακοίνωση στο συνέδριο Griechische Kulte und Heiligtümer – Neue Funde und Forschungen, Johannes-Gutenberg-Universität, Institut für Klassische Archäologie, Mainz (κατόπιν πρόσκλησης).
 • 2014 (Ιούνιος, 16-21 ): “Le culte de Déméter dans le territoire de l’Alexandrie d’Egypte: toponymes, memoires et influences éleusiniennes”, R. Koch-Piettre, O. Journet-Diallo, Ph. Giannissi, Dispositifs rituels pour une mémoire de la terre: atelier comparatif. Journées d’études internationales, Paou Monastery, Université de Thessalie, Volos, Grèce.
Δημοσιεύσεις (επιλεκτικά, 2005 κ.ε.)
 • 2005α: Μητσοπούλου, Χ., «Τήνος-Ξώμπουργο: Λύχνοι, πολύμυξα φωτιστικά σκεύη και το οικοδόμημα του αγρού Σιώτη («Θεσμοφόριο»)», στο Πέμπτο Επιστημονικό Συμπόσιο Ανασκαφή και Έρευνα, V: Από το Ερευνητικό Έργο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Αθήνα 2005, 59.
 • 2005β: Μητσοπούλου, Χ., «Βρυόκαστρο Κύθνου: Κεραμεική, Λύχνοι και Ειδώλια από την αρχαία πόλη και το ιερό της Ακρόπολης. Πρώτα στοιχεία από την Επιφανειακή Έρευνα», ΕΕΚΜ ΙΗ΄ 2002-2003, Πρακτικά Β΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1995, Μέρος Β΄, Αθήνα 2005, 293-358.
 • 2007α: Α. Μαζαράκης Αινιάν και Χ. Μητσοπούλου, «Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή: το ιερό της αρχαίας Κύθνου», στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επ.), Έπαθλον. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002, Αθήνα 2007, 307-384.
 • 2007β: Mitsopoulou C., 2007. Terracotta Figurines from the Sanctuaries of the Ancient Town of Kythnos, Cyclades, in Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean. Production, Diffusion and Function, International Conference June 2-6, 2007 - Izmir, Turkey, abstract, Instrumentum 25, 29.
 • 2009 κ.ε.: Ανά διετία σύνταξη της Chronique Archéologique (ChronArg) των Κυκλάδων, Révue Kernos. C. Mitsopoulou, Chronique Archéologique des Cyclades, Kernos 22, 2009, 260-278. Kernos 24, 2011, 297-313.
 • 2010a: Ι. Λεβέντη & Χ. Μητσοπούλου, επιμέλεια έκδοσης πρακτικών του Επιστημονικού Συμποσίου Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 4-5 Ιουνίου 2005, Αθήνα 2010. Σύνταξη του ευρετηρίου.
 • 2010b: Χ. Μητσοπούλου, «Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και η μίσθωση του ελευσινιακού τεμένους», στο Λεβέντη και Μητσοπούλου, επιμ., 2010. Βλ. άνω.
 • 2010c: De Nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la recherche sur les vases de culte éleusiniens, Kernos 23 (2010), p. 145-78.
 • 2010d: C. Mitsopoulou, “WORKS OF DEMETER”. Ritual Sowing, Eleusinian Agricultural Instruction, Tithe Management, in The Ark. Old Seeds for New Cultures. 12th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, August 29 – November 21 2010, Greek Participation, P. Giannisi, K. Iliopoulou, Z. Kotionis, (eds.), Volos 2010, 288-303 (gr & engl).
 • 2011: C. Mitsopoulou, The Eleusinian Processional Cult Vessel. Iconographic Evidence and Interpretation, in Haysom M. & Wallensten J., (eds.), Current Approaches to Religion in Ancient Greece. Papers presented at a symposium at the Swedish Institute at Athens, 17-19 April 2008, OpAth, Athens 2011, 189-226.
 • 2011: Ch. Mitsopoulou, Chronique Archéologique (ChronArg), Cyclades, Kernos 24, 2011, 297-313.
 • 2012: C. Mitsopoulou, The Cult Vases of the Sanctuary of Demeter and Kore in Eleusis”, Abstracts of the 113th ΑΙΑ Annual Meeting, Philadelphia, 5-8 January 2012, p. 76.
 • 2012: Χ. Μητσοπούλου, Ο Αλκιβιάδης και η ποµπή των Μεγάλων Ελευσινίων του 408/7 π.Χ., in Ι. Βαραλής (ed.), The world as a stage: the spectacle in antiquity, University of Thessaly - Ο κόσμος μια σκηνή: το θέαμα στην αρχαιότητα, Διεθνές συνέδριο, 2-4 Φεβρουαρίου 2007, Βόλος, Αθήνα (παράδοση κειμένου από Δεκ. 2010).
 • 2013: Ch. Mitsopoulou, Chronique Archéologique (ChronArg), Cyclades, Kernos 26, 2013, p. 335-351.
 • 2014 : Εκδοτική επιμέλεια τόμου πρακτικών (ψηφιακή έκδοση): Γεφυρώντας τις γενιές: 
διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. 
Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος 25-27 Μαϊου 2012, Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα (επ.), Εταιρία Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ), Βόλος 2014.
 • 2014: «Το αττικό σκεύος των Ελευσινίων Μυστηρίων: σχήμα, χρήση και πρόταση χρονολόγησης», Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα 2009 (υπό έκδοση).
 • - : «Two Eleusinian cult vases from Alexandria», Πρακτικά Θ΄Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη 5-9 Δεκ. 2012, (υπό προετοιμασία).
Συνεργασία με επιστημονικά περιοδικά

Κριτής για άρθρα προς δημοσίευση: Revue Kernos, American Journal of Archaeology, Bulletin de Correspondance Hellénique

Μελέτες υπό εκπόνηση
 1. ΕΛΕΥΣΙΝΑ: μελέτη και δημοσίευση πήλινων, επίχρυσων, χάλκινων και μαρμάρινων ελευσινιακών «κέρνων» από το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης (2011 κ.ε.). Μελέτη του αρχείου Γεωργίου Μπακαλάκη για τους κέρνους της Ελευσίνας.
 2. ΚΥΘΝΟΣ: Βρυόκαστρο (2002-2012): δεκαετής συστηματική εργασία και μελέτη υλικού με σκοπό την τελική δημοσίευση, που αφορούσε τα κινητά ευρήματα από τα ιερά της Κύθνου (αρχαϊκό ιερό στο Μεσαίο Πλάτωμα και ιερό Δήμητρας στην Ακρόπολη).
 3. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, DAI: μελέτη των ελευσινιακών σκευών.
 4. ΔΗΛΟΣ, EFA:
  α. Μελέτη των χαρακτηριστικών ευρημάτων του Διοσκουρίου της Δήλου.
  β. Συντονισμός της δημοσίευσης της κεραμικής ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από τις ανασκαφές της Dr. Claire Hasenohr (Univ. Bordeaux II-Michel Montaigne) στην Αγορά των Κομπεταλιαστών της Δήλου (κεφάλαιο στο EAD για την Αγορά των Κομπεταλιαστών).
  γ. Εξέταση ελληνιστικής κεραμικής του Αρτεμισίου Δήλου (δημοσίευση J.-Ch. Morreti)
 5. ΤΗΝΟΣ, Ξώμπουργο: Μελέτη κεραμικής από το Ιερό της Δήμητρας («Θεσμοφόριο»)
 6. ΚΕΡΟΣ, Επιφανειακή Έρευνα: μελέτη κεραμικής ιστορικών χρόνων, The Keros Island Project, (καθ. C. Renfrew)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας