Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία
  • Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13-15
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και εστιάζει στην παλαιογεωγραφική αναπαράσταση αρχαιολογικών θέσεων με γεωαρχαιολογικές και αρχαιομετρικές μεθόδους (2009). Έχει ειδικευθεί στη γεωαρχαιολογία, ενώ παράλληλα εξειδικεύτηκε στη γεωχρονολόγηση ιζημάτων με τη μέθοδο της Οπτικής φωταύγειας και σε άλλες αρχαιομετρικές τεχνικές, ύστερη από πολυετή συνεργασία της με το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Σε Μεταδιδακτορικό επίπεδο συνεργάζεται με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ σε θέματα που σχετίζονται με την επίδραση της ηφαιστειότητας σε αρχαιολογικές θέσεις της προϊστορίας.

Έχει λάβει μέρος σε αρκετές ανασκαφές Παλαιολιθικών, Μεσολιθικών και Νεολιθικών θέσεων, ενώ έχει συμμετάσχει είτε ως επιστημονική συνεργάτης ή ως κύρια ερευνήτρια σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και πολλές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά Συνέδρια.

Συνεργάζεται με αρκετά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και είναι αξιολογήτρια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στα άμεσα ενδιαφέροντά της είναι η μελέτη προϊστορικών θέσεων με γεωαρχαιολογικές τεχνικές, η χρονολόγηση αρχαιολογικών θέσεων-μνημείων, η επίδραση της ηφαιστειότητας σε αρχαιολογικές θέσεις κ.ά.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας