Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Αρετή Πεντεδέκα

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορική Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία
  • Γραφείο: 5 8A
  • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 15.00-16.30
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Αρετή Πεντεδέκα σπούδασε Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία (Νεολιθική περίοδος) και έμφαση στην Αρχαιομετρία (κεραμική πετρογραφία). Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει στη μελέτη της κεραμικής τεχνολογίας και των δικτύων ανταλλαγής της Νεολιθικής κεραμικής της Θεσσαλίας (2008). Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ανασκαφές και ερευνητικά προγράμματα και έχει διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (Williams Fellow in Ceramic Petrology) και στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (OREA Institute for Oriental and European Archaeology). Έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών της σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας