Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Αντώνης Αντωνίου

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας