Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Το μνημείο του Νικίου

  • Διάλεξη του Δημήτρη Μπάρτζη με θέμα "Το μνημείο του Νικίου και τα μεγάλα χορηγικά μνημεία της αρχαίας Αθήνας"
  • 14/11/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Ο Δημήτρης Μπάρτζης, αρχιτέκτων μηχανικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην προστασία αρχαίων μνημείων, είναι ο μελετητής του μνημείου στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που εκπονεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Περίληψη

Τα χορηγικά μνημεία στην αρχαία Αθήνα, συνήθως βάθρα και σπανιότερα πιο μνημειακής μορφής κτίσματα, αφιερώνονταν από τον χορηγό που κέρδιζε στο διθυραμβικό αγώνα των Μεγάλων Διονυσίων. Πολλά τέτοια μνημεία είναι γνωστά από την περιοχή του ιερού του Διονύσου και κατά μήκος της αρχαίας οδού των Τριπόδων. Ίσως το εντυπωσιακότερο όλων, αλλά ταυτόχρονα ένα από τα πιο αινιγματικά, είναι το ναόμορφο μνημείο του Νικίου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας