Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Έλληνες στο Γ΄ Ράιχ

  • Ομιλία του Ιάσονα Χανδρινού με θέμα "Έλληνες στο Γ΄ Ράιχ. Ομηρία, καταναγκαστική εργασία και εργατική μετανάστευση"
  • 10/10/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ο Ιάσονας Χανδρινός (πανεπιστήμιο Regensburg, Γερμανία) θα δώσει διάλεξη με θέμα Έλληνες στο Γ΄ Ράιχ. Ομηρία, καταναγκαστική εργασία και εργατική μετανάστευση.

Περίληψη

Η ανακοίνωση αποσκοπεί σε μια περιγραφή του εκπατρισμού χιλιάδων Ελλήνων στην επικράτεια του Γ' Ράιχ από το 1939 έως το 1945, αναλύοντας τις επιμέρους εμπειρίες της αιχμαλωσίας, της καταναγκαστικής εργασίας και της εθελοντικής εργατικής μετανάστευσης. Μέσα από βιβλιογραφικό, αρχειακό και προφορικό υλικό θα επιχειρηθεί μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά στατιστικά στοιχεία, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα συζητηθούν σχετικά μεθοδολογικά και ιστοριογραφικά ζητήματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας