Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Θερινό Εργαστήρι Πηλίου

  • Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities
  • 28/06/2018 - 08/07/2018

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) διοργανώνει το 2ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) στα Χάνια Πηλίου από τις 28 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2018.

Το φετινό εργαστήριο έχει τίτλο «Liminal Lives and Para-Sites». Απευθύνεται τόσο σε μεταπτυχιακούς ή τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε πεδία όπως η Ιστορία, η Ανθρωπολογία, η Τέχνη, η Πολιτική Φιλοσοφία, οι Σπουδές Φύλου και οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Λογοτεχνία και η οι Σπουδές των Νέων Μέσων όσο και σε ερευνητές και δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πολιτισμικής παραγωγής.

Η γλώσσα των εργασιών είναι η αγγλική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 13/05/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του εργαστηρίου στη διεύθυνση https://pelionsummerlab.weebly.com/ και στο facebook (https://www.facebook.com/PelionSummerLab/).

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας