Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

  • Διάλεξη του Tchavdar Marinov με θέμα "Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944) μέσα από τα βουλγαρικά αρχεία"
  • 30/05/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Την Tετάρτη 30 Μαίου 2018, ο Tchavdar Marinov (adjunct lecturer, Plovdiv University / Gerda Henkel Research Fellow) θα μιλήσει με θέμα Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944) μέσα από τα βουλγαρικά αρχεία.

Περίληψη

Η διάλεξη του Τ. Μαρίνωφ θα παρουσιάσει τις πολιτικές επιδιώξεις, τα μέσα και τις πρακτικές της κυριαρχίας, τις πιο σημαντικές εξελίξεις και το ανθρώπινο κόστος της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο (1941-1944). Ο Μαρίνωφ θα τονίσει επίσης τα ερμηνευτικά προβλήματα σε σχέση με το θέμα και θα προσπαθήσει να εξηγήσει πώς οι βουλγαρικές αρχειακές πηγές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις ελληνικές συζητήσεις για την περίοδο της Κατοχής. Τέλος, ο Μαρίνωφ θα παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη βουλγαρική ιστοριογραφία αντιμετωπίζει το θέμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας